Nicklas Sellman , Ordförande, 2021*
Kvv 124, 073-5051188, e-post: nicklas_sellman@yahoo.se

Mikael Sjöberg, ledamot, kassör, 2020-2022
Kvv 12, 090-140890, 070-556 86 33, e-post: mikael.sjoberg@gmail.com

Peter Andersson, ledamot, 2020-2021
Kvv 184, , , e-post: 

Hanna Enwald, ledamot, 2019-2021
Kvv 44, , e-post: hanna.enwald.1@gmail.com

Andreas Mannberg, ledamot, 2021-2023
Kvv 132, , 070-666 57 94, e-post:

Christian Ericsson, suppleant, 2021-2023
Kvv 122, e-post:

Rochelle Gray, suppleant, 2021-2023
Kvv 122, e-post:

Kristoffer Håkansson, ledamot, 2020-2022
Kvv 114, 070-287 70 55, e-post: kristoffer_h@msn.com

Susanne Sundqvist, suppleant, 2020-2022
Kvv 144, , , e-post:

Thomas Höök, driftsansvarig, adjungerad till styrelsen
Kvv 72, 070-205 84 70, e-post: 

*Ordförande väljs på 1 år i taget