Valberedning
Föreningen tillämpar rullande schema för valberedningen. Schemat finns anslaget i sophuset. Generellt utses en fastighet till sammankallande för valberedningen. Ett hushåll per städområde utgör sedan tillsammans årets valberedning.

Revisorer
Inga-Lill Nilsson, ordinarie
Daniel Lundqvist, ordinarie
Håkan Wennmark, ersättare