Samfälligheten har dragit ett eget optiskt fibernät inom området. Varje fastighet har fiber indragen till en avlämningspunkt (oftast i källaren eller i hallen, fåtal i övervåningen). Fibern är dedikerad för fastigheten och har f.n. 1000 Mbit/s anslutning till vår undercentral, vilket också är högsta fart vårt fibernät är designat för. Från samfälligheten till vår internetleverantör har vi gemensamt 10 Gbit/s. Vi har ett tämligen förmånligt avtal med Bredband2 som är låst till 2026.

  • Förmånlig IP-telefoni ingår i bredbandsavgiften
  • Supportnivå ”Silver” med hög tillgänglighet för felsökning vid serviceavbrott
  • Nätet är avsett för medlemmarnas bruk (privat bruk) och samfälligheten har inget serviceansvar gentemot företagsverksamhet i hemmen som nyttjar nätet
  • Man ska använda s.k. dynamisk tilldelning av IP-adress (DHCP) i routern/datorn.

Vid behov av hjälp kontaktas i första hand Bredband2 som är vår internetleverantör. Säkerställ först att du inte har några problem i din egen fastighet med router/Wifi innan du kontaktar dem. Fråga gärna någon granne om hjälp om du inte själv känner att du behärskar din router hemma. Tillsammans hjälps vi åt i samfälligheten.