Driftstekniker, undercentral och teknisk utrustning
Kvv 72, Tomas Höök

Gatubelysning
Kvv 66, Per Stenmark

Garageansvariga
GP 1: Mikael Persson, Kvv 162
GP 2: Roland Johansson, Kvv 136
GP 3: Ernst Lundberg, Kvv 96
GP 4: Bernt Edström, 090-192608, Kvv 6
GP 5: Sverker Brodin, 090-193107, Kvv 18
GP 6: Gunnar Karlsson, 090-196002, Kvv 68
GP 7: Anders Steinwall, 090-178884, Kvv 38

Yttre miljö, städledare
Omr 1: Björn & Therese Eskilsson, Kvv 142
Omr 2: Berit Aronsson, Cecilia Högstadius, Kvv 38 samt kvv 32
Omr 3: Helen renfors, Kvv 106, Ulrika Marklund, Kvv 90
Omr 4: Gunilla Edström Kvv 4, Gunilla Kangas, Kvv 120

Kabel-TV och Internet
Styrelsen bär gemensamt ansvar. Kontakta styrelsen vid frågor

Gator, parkering och snöröjning
Snöröjning och sandning sköts automatiskt av Svensk Markservice genom gemensam upphandling av de fyra samfälligheterna på Carlshem. Upphandlas var 3e år eller vid behov årligen.