Vi jobbar med att flytta vår gamla hemsida till den nya hemsidan. Här på hemsidan kommer vi hålla igång viktig föreningsinformation, publicera protokoll från våra föreningsstämmor samt ge aktuell information om projekt i vår förening.