WebSiteTemplate.org
 
GNEJSEN STARTSIDA > SAMFÄLLIGHETEN > Stadgar i helhet
 

Stadgar i helhet

Stadgarna nedan är från senaste revideringen 1998. De är kompletta med det enda tillägget att vårt fiberoptiska datanät, som tillkom 2001, också ingår som en gemensamhetsanläggning.

Stadgarna är i PDF-format och du måste du ha Adobe Reader för att kunna läsa det. Dokumentet öppnas i separat fönster/flik.

Stadgar Gnejsen samfällighet