WebSiteTemplate.org
 
GNEJSEN STARTSIDA > SAMFÄLLIGHETEN > Om Gnejsen
 

Om Gnejsen

Gnejsens samfällighetsförening, org nr 716415-0844, bildades 1975-03-13. Registrering skedde 1975-10-17. Föreningen omfattar 92 fastigheter och ansvarar enligt anläggningsbeslut för:

  • Undercentral för fjärrvärme och distributionsledningar till anslutna fastigheter. I driften ingår förbrukning av värme från Umeå värmeverk för uppvärmning av bostadshus, garagebyggnader och tappvarmvatten på deltagande fastigheter och förbindelsetomten.
  • Garagebyggnader och parkeringsplatser.
  • Förbindelsetomt med förbindelseleder, lekplatser, planteringar, grönområden och övrigt gårdsutrymme på förbindelsetomten.
  • Servisledningar med tillbehör för vatten och avlopp samt dräneringsledningar.
  • Förbrukning av kallvatten och tappvarmvatten.
  • Nätägarens och Telias serviskablar med tillbehör avseende rätten till och utrymme för dem.
  • Kabel-TV-anläggning för radio och television med tillbehör.
  • Ledningar, stolpar och armaturer för ytterbelysning på förbindelsetomten och garagebyggnader.
  • Gemensamt sophus för hushållssopor och förpackningsåtervinning.
  • Fiberoptiskt nät inom området