WebSiteTemplate.org
 
STARTSIDA > INSTRUKTIONER
 

INSTRUKTIONER

I syfte att tydliggöra vad det innebär att vara utsedd till ansvarig för någon funktion eller förtroendepost inom samfälligheten kommer vi här att samla instruktioner för de olika ansvarsområden som finns.
För att kunna läsa instruktionerna måste du ha Adobe Reader.

Valberedning schema

Instruktion för valberedningen


Nedan finns intruktioner för funktionsansvariga. De är de ursprungliga instruktionerna som skrevs av Hannes 2001. Det mesta är relevant men det finns detaljer som har förändrats över tid.

Instruktion för funktionsansvariga