WebSiteTemplate.org
 
STARTSIDA > HUSEN > Internet
 

Internet

Samfälligheten har dragit ett eget optiskt fibernät inom området. Varje fastighet har fiber indragen till en avlämningspunkt (oftast i källaren eller i hallen). Fibern är dedikerad för fastigheten och har f.n. 100 Mbit/s anslutning till vår undercentral. Från samfälligheten till vår internetleverantör har vi gemensamt 1000 Mbit/s.

  • Man betalar den extra internetavgiften för att nyttja nätet.
  • Det är inga begränsningar i trafikmängder
  • Epostadresser av typen namn@gnejsen.se ingår i internetavgiften. Man administrerar själv dessa via internetleverantörens kundportal.
  • Förmånlig IP-telefoni ingår i bredbandsavgiften
  • Nätet är avsett för medlemmarnas bruk (privat bruk) och samfälligheten har inget serviceansvar gentemot företagsverksamhet i hemmen som nyttjar nätet
  • Man ska använda s.k. dynamisk tilldelning av IP-adress (DHCP) i routern/datorn.

För kommunikation inom samfälligheten har vi tre epostlistor:

Om du misstänker att du inte får epost via medlemslistan kontaktar du samfällighetens internet och kabeltv-ansvarige

  • Varje fastighet har ett mailalias av typen kvvNNN@gnejsen.se, exempelvis kvv70@gnejsen.se.
  • Till fastighetsaliaset knyter vi de epostadresser som fastighetsägaren vill få samfällighetens utskick till.
  • Alla fastighetsalias ingår i medlemmar@gnejsen.se.
  • Man kan skicka epost till en grannes fastighetsalias (behöver ej känna till deras privata mejladress)

Du kan skapa egna mailadresserna under domänen gnejsen.se i T3s Kundportal http://kundportal.t3.se. Man kan om man vill skapa en gnejsen-adress som enbart vidarebefordrar posten till en annan epostadress. Instruktion för att skapa epostadresserna finns här.


Kontakta Stefan Granberg Kvv 110 eller någon annan kunnig granne om du behöver hjälp med dina internet inställningar.