WebSiteTemplate.org
 
STARTSIDA > FÖRVALTNING > Driftansvariga
 

Driftansvariga

Samordnare i drifts- och förvaltningsfrågor
Kvv 70, Mats Lindström,  090-191511, 070-6057097

Driftstekniker, undercentral och teknisk utrustning
Kvv 70, Mats Lindström, 090-191511, 070-6188975

Gatubelysning
Kvv 66, Per Stenmark

Gemensamt garage
Vakant

Sophus
Vakant

Garageansvariga
GP 1:  Torsten Lundquist, 090-190708, Kvv 164
GP 2:  Roland Johansson, Kvv 136
GP 3:  Ernst Lundberg, Kvv 96
GP 4:  Bernt Edström, 090-192608, Kvv 6
GP 5:  Sverker Brodin, 090-193107, Kvv 18
GP 6:  Gunnar Karlsson, 090-196002, Kvv 68
GP 7:  Anders Steinwall, 090-178884, Kvv 38 

Yttre miljö, städledare
Omr 1:  Annie, Niklas Sellman,  Kvv 124
Omr 2:  Berit Aronsson, Cecilia Högstadius
Omr 3:  Helen renfors, Kvv 106, Ulrika Marklund Kvv 90
Omr 4:  Gunilla Edström Kvv 4, Gunilla Kangas Kvv 120

Kabel-TV och Internet
Kontakperson:

Gator, parkering och snöröjning
Snöröjning och sandning sköts automatiskt av Svensk Markservice genom gemensam upphandling av de fyra samfälligheterna på Carlshem.