WebSiteTemplate.org
 
STARTSIDA > FÖRVALTNING
 

FÖRVALTNING

Samfälligheten förvaltas under året av dess styrelse. Den hanterar ekonomin, tecknar avtal om energi, el, tv mm samt planerar underhåll och investeringar. Därtill finns flera viktiga driftsansvariga inom samfälligheten som har uppdrag att sköta den löpande driften av vissa delområden. Exempelvis sophus, undercentral, garage och yttre miljö.

Medlemmarnas, dvs de boendes, viktigaste forum är den årliga ordinarie stämman. Där dryftas viktiga principbeslut, framtida satsningar, budget fastställs och samfällighetens styrelseledamöter väljs.

 

Undersidor