WebSiteTemplate.org
 
GNEJSEN STARTSIDA > AVGIFTER > Månadsavgifter
 

Månadsavgifter

Avgifterna per hustyp under år 2014 enligt fördelningstal efter antagen budget på extrastämman 2013-11-20

Hustyp Antal Månadsavgift exkl. internet Rep. Fond Internet Totalt inkl rep. fond & internet
A 26 2 835 200 200 3 235
Ae 1 3 395 200 200 3 795
B 15 2 890 200 200 3 290
C 17 2 995 200 200 3 395
Ce 1 3 555 200 200 3 955
D 10 2 595 200 200 2 995
E 22 2 665 200 200 3 065

e = Extra garage

Avgiften betalas månadsvis i förskott med dragning sista bankdagen i varje månad.